The Big Five

Photobucket
The Big Five, veel van jullie zullen er wel eens iets over hebben gehoord of gelezen. En nee, dan bedoel ik niet de vijf grootste Afrikaanse dieren (die overigens ook The Big Five worden genoemd) maar de vijf persoonlijkheidsdimensies van de mens. Het wordt ook wel het OCEAN model genoemd. Hierbij staan de letters O, C, E, A en N voor de vijf karaktertrekken die het model onderscheidt:
- Openheid: In hoeverre je open staat voor nieuwe ervaringen
- Consciëntieusheid: hoe zorgvuldig je bent
- Extraversie: de mate waarin je behoefte hebt aan contact met anderen
- Altruïsme: of je meegaand bent of niet
- Neuroticisme: of je emotioneel stabiel bent

Er is ook een Big Five-test. Die meet dan of je extravert bent of introvert, open of juist gesloten. Het hoeft niet zo te zijn dat je óf extravert bent, óf introvert, je kunt ook iets er tussenin zijn.

Vind je het leuk om The Big five-test zelf een keer te doen? Klik hier voor de link naar de vragenlijst.
blog comments powered by Disqus
Related Posts with Thumbnails